HPV NEDİR

HPV (Human Papilloma Virus ) eski Yunan ve Roma kaynaklarınca bilinmekle birlikte, rahim ağzı kanseri ile HPV ilişkisi 20 yüzyılın son yarısında ortaya konulmuştur. Dolayısı ile rahim ağzı kanseri oluşumun çevresel etkenlerle birlikte viruslar (HPV ) tarafından oluşturulan bir enfeksiyon hastalığı olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. HPV ve rahim ağzı kanseri arasında %90-100 oranında bir ilişki belirlenmiştir. Bu nedenle HPV enfeksiyonu ile mücadele edilmelidir.
Rahim ağzı kanseri, kadınlarda 2. sırada sık görülen kanser olup, %85 'i gelişmekte olan ülkelerde görülmekte olan önemli bir sağlık problemidir.HPV'nin bulaşma yollarının başında erken yaşlarda başlayan çok eşle yapılan cinsel ilişki gelmektedir. Erkekler burada taşıyıcı rolünü oynamaktadırlar.

Kadınlarımızı rahim ağzı kanserinden korumak için. öncelikli olarak, iyi bir aile ortamında yetişmelerini, anne baba sevgisine doymalarını ve bunlara ek olarak aile ve okulda cinsellik konusunda bilinçli bir eğitime tabi olmalarının sağlanması gerekmektedir.
 
Evlenme yaşının mutlaka 18 yaş üzerinde olması gerekmektedir. Evliklik süresince mutlaka
düzenli olarak "vajinal smear" kontrolleri yapılmalıdır. Vajinal smear kontrolu, cinsel yaşamı olan kadınlarda, yaşı ne olursa olsun düzenli olarak yılda bir kez yapılmalıdır. Zira HPV bulaşma riski 20-25 yaş arasında en üst düzeye çıkmaktadır. Bu yaş grubunda görülme sıklığı, yaklaşık olarak % 8-10'dur. Risk taşıyan yada HPV bulaşmış kadınlarda smear tarama sıklığı 6 yada bir yapılmalıdır.

Bilinçlendirme, tek eşlilliği özendirme, eğitim ile birlikte HPV enfeksiyonu sonucu gelişen rahim ağzı kanserlerinin önüne geçilebileceği gereçeği de açıkça oratadır. İşte bu gerçek doğrultusunda. önecelikli olarak yukarda sözünü ettiğim tedbirler mutlaka alınmalıdır.
Bu tedbirlerle HPV enfeksiyonu karşı aşılar da korunmak için yapılabilir. Ancak bu aşıların da mevcut koşullarda, yeterliliği, koruyuculuğu ve enfeksiyon durumunda ki konumu konusunda çekinceler bulunmaktadır. Bu sorunlar zaman içinde çözülebilir.
Aşılamayı herkes yapılım mı?, 9-12 yaşındaki her kız çcuğuna aşılamayapılması Ülkemiz için büyük bir ekaonomik yük getirecektir. Aşılama daha ileri yaşlarda da yapılabilir.Bu nedenle 18 yaş ve sonrasında aşılanma kararı, bilgilendirme sonrasında bireye bırakılmalıdır. Aşı yapılmış olsa bile her yıl mutlaka vajinal smear alınması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çünkü aşının koruyuculuğu sınırlı olması yanında rahim ağzı kanserine sebep olacak yeni HPV tiplerinin oluşacağı bilinmektedir.

Sonuç olarak: Önce ailede ve okulda başlayan sağlıklı ve bilinçli eğitim, sonra vajinal smear taramalarının kolay ve yaygın hale gelmesi sağlanmalıdır. Bu hususlar mutlaka Eğitim ve Sağlık bakanlığınca yürütülecek bir program çercevesinde desteklenmeli ve yürütülmelidir. Aşı uygulaması konusunda da aile ve birey bilgilendirilmeli, risk grubunda olabilecek bireylere de aşı yapılmalıdır.

Prof Dr Seyfettin ULUDAĞ