AMNİOSENTEZ KİMLERE YAPILIR

 
FETAL KROMOZOM KURULUŞUNUN  SAPTANMASINI İSTEYEN  HER GEBE "AMNİOSENTEZ" YAPTIRMA HAKKINA SAHİPTİR.
 
1. İleri anne yaşı: 35 yaş üzeri, AS için kesin bir gerekçe oluşturmaz. Bunun yanısıra AS uygulanması gereken anne yaşı sınırı ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. İleri anne yaşı durumunda doğrudan AS yerine ultrasonografi bulgularıyla beraber ense kalınlığı, duktus venozus dopleri ve  burun kemiği bakılması ile  1. trimestir tarama testi değerlendirmesi yapılmalı ve  sonuca  göre karar  aile bile  birlikte  verilmelidir 
 
2. Daha önce kromozom anomalisı olan bir bebek doğurmuş olmak
 
3. Anne ya da baba adayında dengeli translokasyon taşıyıcılığı ya da diğer yapısal kromozom kusurlarının olduğunun bilinmesi
 
4. Kardeş çocuklarında, kromozom anomalisi yada Down sendromlu  çocuk varlığı
 
5. Anne ve babada kalıtsal hastalıklar: Bazı kan ya da metabolizma hastalıkları kalıtsal olarak nesilden nesile geçer. Taşıyıcı birey aynı hastalığı taşıyan biriyle evlilik yaptığında çocuklarında da yine ya hastalık ya da taşıyıcılık meydana gelir ve hastalığın nesilden nesile aktarımı bu şekilde devam eder
Özellikle akraba evliliklerinde hem anne hem de baba adayı genetik benzerlikler nedeniyle aynı hastalığı taşıma olasılıkları arttığından, bebeklerinde bu tür hastalıkların ortaya çıkma riski de artar. Ancak akraba evliliği yine de doğrudan AS uygulanması için bir neden teşkil etmez.
 
6. Biyokimyasal (ikili. üçlü. dörtlü) tarama testinde risk saptanması
 
7. Rutin ya da ayrıntılı ultrasonografide fetusta anomali saptanması: Özellikle kalp, el, kol, ayak ve  bacak anomlailerinde kromozom anomalileri  sık  görülür.
 
8. Anne adayında daha önce anomalili bebek doğurmuş olması:  Anomalili doğan bebeğin kromozom analizi yapılmış olmasa da tekrarlama riski olduğundan AS önerilir.
 
9. X kromozomuna bağlı kalıtsal hastalık riski olanlarda bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi: Bu tip kalıtsal hastalıklarda bebeğin erkek olması hastalanacağının belirtisi olduğundan, erken gebelikte bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi ve erkek olması durumunda gebeliğin sonlandırılması yönünde karar verilebilmesi için AS önerilir. (Duchenne muskuler distrofi ve klasik hemofili gibi erkek cinsiyette ortaya çıkan hastalıkların ise özel yöntemlerle özgün tanısı mümkündür ).
 
10. Tekrarlayan düşükler: Tekrarlayan iki ya da üç düşük sonrası doğan bebeklerde kromozom anomalilerine nispeten sık rastlanmaktadır. Kesin bir endikasyon teşkil etmemekle beraber bu durumlarda AS ile bebeğin kromozom anomalisi açısından değerlendirilmesi uygun olabilir.
 
11. Anksiyete: Genetik hastalıklar açısından yüksek riski olmadığı halde taşıdığı bebek konusunda ciddi endişe duyan gebelerde sadece  aile istediği için uygulanabilir.

 

12. Koryon villus örneklemesinde mozaisizm saptanması

 
13.İntraamniyotik enfeksiyon tanısı: AS yaparak intraamniyotik enfeksiyonu klinik belirti vermeden saptamak ve etkili antibiyoterapisi belirlemek mümkündür. Amniyotik sıvıda gram boyama ve glukoz analizi intraamniyotik enfeksiyonun acil tanısında son yıllarda kullanılmaktadır.
 
14. Akciğer gelişiminin değerlendirilmesi: Erken dum riski olan ya da gebeliğin devamının anne ya da bebek açısından risk oluşturduğu durumlarda amnion sıvısından örnek alınarak Lesitin/Sfingomiyelin ya da Fosfatidilgliserol miktarına bakılarak fetal akciğer olgunlaşmasının tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilebilir.