AMNİOSENTEZ

     AMNİOSENTEZ
 
       Gebeliğin 15-20. haftasında bebeğin içinde bulunduğu  sıvının iğne ile    alınmasıdır.

       Amniosentez ile  elde edilen amnios sıvısında fetusun       kromozom   yapısı, bazı gen hastalıkları, enzimatik, moleküler ve biyokimyasal anormallikler ve hastalıklar  belirlenebilir.

       Kromozom analizi yapılacaksa, sadece sayısal ve yapısal
kromozom, bozukluklar saptanır. Mikroskopla    görülemeyen yapısal bozukluklar ve gen  hastalıkları saptanamaz.

 


GİRİŞİMİN RİSKLERİ

-         Düşük (gebelik kaybı): Amniosentezde,  gebelik haftası için geçerli risk üzerine1/100 - 2/300 oranında ilave düşük riski  eklenir. Koryon villusu biopsisi  ve Fetal kan alınmasında bu düşük  riski biraz daha fazladır.

-         Enfeksiyon: Enfeksiyon riski 1-2/ 3000 işlem dolayındadır.

-         Fetusun yaralanma riski, Ultrasonografi eşliğinde yapıldığından yok denecek kadar azdır. İşlem esnasında haraket ederseniz bu  risk artabilir.  Literatürde bildirilen yaralanmalar çok  çok nadirdir.

-         Kanama, suların gelmesi, uterusun kasılması: İşlem sonrası %1-5 oranında görülebilir..!

-        Laboratuvarda, kültürde hücre ürememesi tanı için yeterli olmayabilir. Bu durumda %1.1 oranında testin tekrar yapılması gerekebilir...