BİLİMSEL  YAYINLAR  İSİM OLARAK SIRALANMIŞTIR. 
 
BU  YAYIN VE  ÇALIŞMALAR  İSTANBUL  ÜNİV ERSİTESİ,  CERRAHPAŞA  TIP FAKÜLTESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM  ANABİLİM DALI' NDA  EKİP OLARAK   YAPILMIŞTIR.
 
 
 
I-YURT DIŞI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ OLAN  YAYINLARI
 
1-Doppler dynamıcs and their relationshıp with fetal blood gases and Ph measurement wıth cordosentesis. J Matern Fetal Invest1995, 5:201-210
 
2- Doppler assesment of umbilical artery, thoracic aorta and middle cerebral artery in the management of pregnancies with growth restriction.Acta Obstericia et Gynecologica Scandinavica,2001, 80: 702-707

3-A Case of Prenatally Diagnosed Fetal Neurenteric Cyst .Ultrasound İn Obstetrics& Gynecology 2001, 18(3):277-279

4- Doppler dynamics: their clinical significance and relationship with fetal blood gases and pH measurements. J Obstet Gynaecol,2001, vol 21, No 5, 448-452, 2001

5-Prenatal diagnosis of arthrogryposis multiplex congenita with increased Nuchal Translucency but without any underlying fetal neurogenic or myogenic pathology.Fetal Diagn Ther 2002, 17: 29-33

6- Maternal plasma levels of cytokines in normal and preeclamptic pregnancies and their relationship with diastolic blood pressure and fibronectin levels.Acta Obstet Gynecol Scand 2003,83: 1-6

7- Plasma malondialdehyde, superoxide dismutase, sE-selectin,fibronectin, endothelin-1 and nitric oxide levels in women with preeclampsiaEuropean Journal of Obstetrics &Gynecology and Reproductive Biology 2004, 113: 21-25

8-A comparison of oral and vaginal misoprostol for induction of labor.Eur J Obstet Gynecol Reproductive Biology, 2005,122:57-60

9-Prediction of preeclampsia with maternal mid-trimester placental growth factor, activin A, fibronectin and uterine artery Doppler velocimetry.İnternational Journal of Gynecology and Obstetrics 2005, 89, 251-257

10-Posterior hemidissection for nonpeurperal uterin inversion.Int J Gyneacol Obstet 2006 Jun ; 93 (3) : 260-1

11- Expression and comparison of gap junction protein connexin 37 in g: fraom follicles of poor responder and nonpoor responder patients. Fertil Seteril. 2008, 89(2): 417

12-Placental stem cell markers in pre-eclampsia. Int J Gyneacol Obstet. 2008, 100 (3): 228-233

13-Expression and comparison of gap junction protein connexin 37 in g: fraom follicles of poor responder and nonpoor responder patients. Fertil Seteril. 2008, 89(2): 417

14-The incidence of plasental abnormalities, maternal and cord plasma malondialdehyd and vascular endothelial Growth factor levels in women with gestatitional diabetes and nondiabetic control.Gynecol Obtstet Invest. 2008, 65: 227-232
 
15-Propective, randomized, assessor-blind compartive trial of  the  effects of  menopausal  hormaone  teherapy with levonorgestrel-releasing intrauterine systems and  other regimens on mammographic density.Experimental medecine 1: (1),  25-30, 2009

II-YURT DIŞI KONGRELERDE  BİLDİRİ  OLARAK  YAYINLANMIŞ OLANLAR 

1- The Relationship Between Doppler Flow, NST And Fetal Acidemia In Oligohydramnıos. Ultrasound Obstet & Gynecol 8 ( supl 1) :104, 1996

2- Early antenatal diagnosıs of lethal osteopetrosis.Ultrasound Obstet& Gynecol 8 ( supl 1) :104 1996

3- The value of fibronectin in prediction and distinguishing in hypertensive disorders of pregnancy.Prenatal and Nenatal Medecine 1(supl1):128, 1996

4-  Doppler flow measurements, NST and fetal blood sampling in the prediction of fetal acidemia.Prenatal and Nenatal Medecine 1(supl1):6, 1996

5- Fetal obstructive uropathies. Ultrasound Obstet & Gynecol 12 (supl 1): 73, 1998

6- Management of Obstructive Uropathies. Prenatal and Neonatal Medicine 3(Suppl 1):66 , 1998

7-Bartter Syndrome: A rare cause of polyuria and polydipsia in endocrine practice. (Poster presesntations ESPE/ LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinolojy )Hormone Research, 2005, 64 (suppl 1) 332

8-The importance and predictive value of extracellular matriix proteins for preeclampsia. 32. FEBS CONGRES MOLECULAR MACHINES, JULY 7-12, 2007 VİENNE AUSTRİA,FEBS J, 2007, July 274 (Suppl 1 ), 283

III-  YURT İÇİ DERGİDE  YAYINLANMIŞ OLAN YAYINLARI

1- 17- alfa -ethinyl testosterone’un ektopik endometrium dokusu üzerine olan etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 13:237-243, 1981

2- Sims-Huhner Versus Kurzrok Miller.Zeynep Kamil Tıp Bülteni 13 :245-249, 1981

3- intrapartum fenobarbital uygulamasının yeni doğan bilirubin düzeyi üzerine etkisi.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 13:113-116, 1982

4- Atipik ultrasonik bulgular gösteren abdominal gebelik vakaları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 14: 31-38, 1982

5- Doğumun yönlendirilmesinde fetal ph ve amniotik sıvı glukoz düzeyleri. Solunum Dergisi 7(1) :221-225, 1982

6- Endometrial Stromal Sarkoma. Cerrahpaşa Tıp Bülteni 15(2): 65 -70, 1983

7- Köpük Test ve Klinik Uygulamadaki Yeri.Cerrahpaşa Tıp Bülteni 15(4):207-212, 1983

8-Diabetes Mellitus ve Gebelikte Fetus Yoğun İnceleme Yöntemlerinin Önemi. Diabet Yıllığı 1:141-150 1983

9- Doğumun Yönlendirilmesinde Amniotik Sıvı (AS) Glukoz Düzeyi.Diabet yıllığı 1:151-157 1983

10- Amniotik Sıvı Bileşimini İncelemek İçin Bir Yöntem. SSK Tıp Bülteni 4 (1): 49-51 1986

11-Vaginal Angiolipoma. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2 :182 -184 , 1988

12- “ Fetus in fetu “ Patogenezine Farklı Bir Yaklaşım.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2 :250-251, 1988

13- Gebelik Yaşı Ve Fetal Olgunluğun Saptanmasında Amniotik Sıvı Glukoz Düzeyi. Kadın Doğum Dergisi 6:17-20, 1990 ( TEZ ÇALIŞMASIDIR)

14-  Diabet ve Gebelikte Klinik Yönetim. Perinataloji Dergisi 1 :105-112, 1993

15- Gebelik Diabeti .Perinataloji Dergisi 1 :118-121, 1993

16-Gebelik ve Toksoplazmozis’de Klinik Yönetim.Perinataloji Dergisi 1 :165-169, 1993

17-Erken Gebelikte Transvaginal Ultrasonografi.Perinataloji Dergisi 1 :155-158, 1993

18- Megasistik- Mikrokolon-İntestinal Hipoperistaltizm Sendromu .Perinataloji Dergisi 1 :173-177, 1993

19-  Bir Primer İnfertilite Nedeni Olarak Endometrial Ossifikasyon ( iki Olgu).Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 2:33-35, 1994

20- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1986- 1992 Yılları Arasındaki Perinatal Otopsi Olgularının İrdelenmesi. Perinataloji Dergisi 2 :94-100, 1994

21 Akut Abdomen Nedeni OlarakOvarian Endometrial Kist Rüptürü.Jinekoloji Obstetrik- Pediatri Dergisi 3:142-143, 1994

22-Fetus Boyununda Kordon Dolanmasının Doğum Eylemi Üzerine Etkisi . Perinataloji Dergisi 2: 251-254, 1994

23-  Fetal Down Sendromu Tanısında Üçlü Tarama Testinin Yeri. Yeni Tıp Dergisi 12(1):114-118, 1995

24- Stres İnkontinensde, Teşhis ve Tedavinin “Ped Test” ile Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 25:84-91, 1995

25- Gebelik ve Hipertansiyon Olgularında, Preeklampsinin Önceden Belirlenmesinde Serum Ürik Asit Ölçümünün Değeri. Klinik Gelişim Dergisi 8:3536-3541, 1995

26-  Dış Gebelik Tanısında Kullanılan Metodların Tanısal Değeri. Jinekoloji Obstetrik -Pediatri Dergisi 3:203-208, 1995

27- Vaginal Prolapsus Tedavisinde Abdominal Cerrahi; Modifiye Bir Yöntem Önerisi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 26(2):80-84, 1995

28-  İki Taraflı Ooforektominin Erken Dönemde Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi. Endokrinolojide Yönelişler 4(3):16-20, 1995

29- Adneksiyal Kistik Kitlelerde Sitolojik ve Histopatolojik Tanı Arasındaki İlişki. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 28 (3): 128-133 1996

30-Uludağ S: Jinekolojik nedenlere bağlı “alt bel ağrıları”.Aktüel Tıp Dergisi: 2(9):560-561 1997

31-Uludağ S: İkinci Trimester Ultrasonografi. Obstetrik ve Jinekolji Ultrasonografi Dergisi 3-4: 87-93 1997

32-Meckel Gruber Sendromu: Olgu sunumu..Türk Pediatri Arşivi 32:45-48 1997

33-Herpes Gestationis : Bir Olgu Sunumu. Hipokrat Degisi 73:26-29 1998

34- Uludağ S: Fetal Trombositopenide Tanı Ve Tedavi. Obstetrik Ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 2(2) : 199- 211, 1998

35- Cantrell Sendromu. Perinataloji Dergisi 7(4): 324-327, 1999

36-Uludağ S: Prenatal Tanı Amacıyla Yapılan Girişimlerde Komplikasyonlar Ve Zamanlama. Perinataloji Dergisi 7(4): 281-290, 1999

37-Uludağ S: Üriner sistem anomalileri ve özellikleri. Obstetrik ve Jinekololoji Ultrasonografi Dergisi 3(1): 36-39, 2000

38-Uludağ S:Prenatal Tanıda İnvaziv Yöntemler Ve Zamanlama. Türk Jinekoloji Derneği, Uzmanlık Eğitim Dergisi 3:82-90,2000

39-İleri Yaş Faktörünün Gebeliğin Antenatal Takibinde Önemi. Jinekoloji Obstetrik Dergisi 14: 132-140, 2000

40-Kronik Nefropatili Bir Hastada Başarı İle Sonlandırılan Bir Gebelik Olgusu.İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 4:38-41, 2000

41-Preeklampsi Ve IUGR’nin Önceden Belirlenmesinde 20. Gebelik Haftasında Yapılan Uterin Arter Dopplerinin Önemi.İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 4:65-70,2000

42-  Makroprolaktinoma ve Gebelikte Klinik Yaklaşım.( Olgu Sunumu) Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 15: 59-62,2001

43-  Sirozlu Gebelerde Komplikasyonlar ve Klinik İzlem. Jinekolji ve Obstetrik Dergisi 15: 48-52,2001

44- Gebeliğin 20. Haftasında Uterin Arter Doppleri ve Maternal Serum Alfa-Fetoprotein İlişkisi.Cerrahpaşa Tıp Dergisi 32: 73-79, 2001

45- Riskli gebelerde 24. gebelik haftasında, preeklampsi ve intrauterin gelişme geriliğinin önceden belirlenmesinde uterin arter Dopplerinin etkinliği. Jinekolji ve Obstetrik Dergisi 15: 98-102,2001

46- Uludağ S : Preeklampsi ve Intraurin Gelişme Geriliğinin Önceden Belirlenmesinde Uterin Arter Doppleri; Hangi gebelik haftasında, Ne ölçüde Duyarlı ?Galenos Dergisi 57 (5): 40-45 ,2001

47- Erken Doğum ve Enfeksiyon İlişkisi.Galenos Dergisi 57 (5): 59-63 ,2001

48- Single thoracentesis in unilateral fetal hydrothorax: A case report Marmara Medical Journal;15 (2), 116-120, 2002

49- Doğumda Bakılan Umblikal Kordon Kan Gazı Değerlerinin Önemi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 33(4):236-244, 2003

50- The relationship between maternal serum alfa fetoprotein and uterin arter doppler findings at 20-24 weeks’ gestation for prediction of preeclampsia and intrauterine growth retardation.Marmara Medical Journal 2002,15(3):169-174

51-Endometriyal Stromal Sarkom: Bir Olgu Nedeniyle Güncel Literatürün İrdelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 33(3):189-192 2003

52-Gebelikte Troid KriziJinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17: 118-121, 2003

53- Seri amniodrenaj ile tedavi edilen ikiz-ikiz transfüzyon sendromu olgularının irdelenmesi.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17(3): 157-160, 2003

54- Prenatal diagnosis of a fetus wıth trisomy 9 mosaisizm: Ultrasonographıc and cytogenetic fındıngs.Marmara Medical Journal 16(1):41-44 2003

55- Gebelik Kolestazı.Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 14(5): 286-290, 2004

56-  Gebelik ve epilepsi:44 olgunun değerlendirilmesi.Cerrahpaşa Tıp Dergisi 35(3): 126-130, 2004

57- Gebelik diabeti. Türk Jinekolji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2:(1) 55-61, 2005

58- Kadın Hastalıkları nedenli Bel Ağrıları.Klinik Aktüel Tıp 2006, 11 (2) 15-20 ( Bel Ağrıları Özel Sayısı 2 ),2005

59- Şiddete maruz kalma stresinin gebelik üzerine etkisi 12. Ulusal Adli Tıp Günleri; Adli Tıp Yayınları 15: 287-291,2005

60- A rare anterior abdominal defect: Cloacal extrophy. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst,15 :49- 51, 2005

61-Gebelikte tanısı koyulan primer beyin tümörü: Olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 20 (3): 167- 169, 2006

62-Vaginal anomalilerin cerrahi tedavisi :Kadın Doğum Kliniği Deneyimi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 37 (2) 45-48, 2006

63- Elective cessarean Section for preterm fetuses in vertex presentation: Ist it effective to improve the neonatal outcomes. Gynecol Obstet Reprod Med: 2006, 12: 173-175

64- Çocuklarda jinekolojik sorunlar.Turk Arch Ped 2007;42:1-5

65- Çoğul gebeliklerde gecikmiş aralıkla doğum. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 38 (2): 62-64, 2007

66-Preterm erken membran rüptürü olgularında antibiyotik, tokoliz ve kortikosteroid uygulamalarının koriyoaömnionit gelişimi ile ilişkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 21 (4): 184-191, 2008

67-Lichen Sclerosus Complicated by Vaginal Stenosis: Diagnosis and Management . J Turkish-German Gynecol Assoc, Vol. 9(3); 2008

IVBASILMIŞ KİTAP BÖLÜMLERİ

1- Uludağ S: Lohusalık Döneminde Ultrasonografi. (In) Sevinç E (ed) Acil ultrasonografi sempozyumu kurs kitabı. Tıbbi Ultrasonografi Derneği- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı,Nobel Tıp, sayfa 43-47 1996 (KİTAP BÖLÜMÜ)

2- Uludağ S : Kromozom Anomalilerinde Ultrasonografik Göstergeler.(In) Aksu MF (ed). Cerrahpaşa Kadın Doğum Kliniği Beş Yıllık Bilimsel Etkinlikler Kitabı. İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul , Sayfa: 450-461, 1999 ( KİTAP BÖLÜMÜ)

3- Uludağ S: Gebelikte Diabet Taraması Ne Zaman ?, Nasıl Yapılmalı ?. (In) Aksu MF (ed). Cerrahpaşa Kadın Doğum Kliniği Beş Yıllık Bilimsel Etkinlikler Kitabı. İstanbul Üniversitesi Basımevi,İstanbul , Sayfa: 271-276, 1999 (KİTAP BÜLÜMÜ)

4- Uludağ S: In Aksu MF (Ed) Medikal Hastalıklarda Maternal Mortalite Ve Morbidite. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri Maternal Mortalite ve Morbidite Sempozyum Kitabı, İstanbul, Sayfa 63-67, 1999( KİTAP BÖLÜMÜ)

5-Uludağ S: Fito- Östrojenler (“Phytoestrogens”) ve Menopoz Semptomlarına Etkileri.In Atasü T ( Ed) Manopoz-Tedavisi ve Kanser, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, Sayfa: 571-588, 2001 (KİTAP BÖLÜMÜ)

6-Uludağ S, Gezer A; Bel ağrısIna yol açan kadın hastalıkları. In Bel Ağrılarında Tanı ve Tedavi (Edt) ,Göksoy T,Bilmedya yayıncılık, İstanbul, 2007, pp 109-118 ( KİTAP BÖLÜMÜ )

7-Uludağ S: Kadın  ve doğum hastalıklarında tıbbi  girişimler  nedeni ile hekimin sorumluluğu.  In:  Sağlık  Alanında Etik ve Hukuk Uluslar arası Sempozyumu, 17-19 Nisan 2008,  Yeditepe Üniversitesi, istanbul Türiye,  Sempozyum kitabı: 205- 211
 
 
 
VI- ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ

Toy E, Baker B, Ross P,Gilstrap LC: Case Files; Obstetrics &Gynecology, Lang medical Boks, Mc-Graw-Hill, 2003,Çeviri Ed; Uludağ S: Olgu Dosyaları; Obtetrik & Jinekololji, Nobel Tıp Kitapevi, 2007

VII- KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
 
Uludağ  S  (Ed ):  Kadın Hastalıkları Ve  Doğum Ders Kitabı.
İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4897, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No: 274, ISBN 978-975-404-854-4,  İstanbul, 2009