SEYFETTİN ULUDAĞ KİMDİR

       
 
 
  

1955'de Arapgir'de doğdu, İlk ve orta tahsilini burada okudu.

1971 Pertevniyal Lisesini Derece ile bitirdi

 

1971 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi,

1977 yılında, Fakülte Üçüncüsü olarak DOKTOR oldu.

 

1978-1982 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anabilim Dalı’nda ihtisas yaptı.                    _

 

1980-1982 yıllan arasında seçilerek 2 yıl asistan temsilciliği görevini üstlendi.

1982 Ağustos 1983 Aralık Çanakkale Deniz Hastanesinde yedek subay olarak askerlik yaptı.

 

1984-1992 Zorunlu Hizmet yasası gereğince, Malatya SSK HastanesindeKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştı.

1985 yılında SSK hastanesi Başhekimliği'ne atandı.

 

1986-1990 Malatya-Adıyaman Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

 

1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Uzman olarak  döndü ve Başasistan olarak çalışmaya başladı.        .

1992 yılı Aralık ayında Perinatoloji Bilim dalında görev aldı.

Öğretim Üyesi olarak Perinatoloji Bilim dalında aktif olarak düzenli” yan dal” hekimlik hizmeti vermektedir.

 

1995 yılında Doçent oldu.

 
2000 yılında Profesör’lüğe yükseltildi.
 
2002 Ekim' de  Fakülte  Dekan Yardımcı’lığına atandı.
 
2003- 2006 yılları arasında iki dönem Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı seçildi
 
2002-20005 yılları arasında  Fakültesi Etik Kurul üyesi olarak çalıştı.
 
2004-2014  yılları arasında  Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu   İhtisas  Kurulu Üyesi  olarak görev yaptmıştır.
 
2011 yılında Perinataloji ( Riskli Gebelikler )  yan dal ihtisasını  almıştır

2016 Yılında Perinataloji Bilim Dalı Başkanı  oldu
 
Halen  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa  Tıp fakültesi, Kadın Hastalıkları ve  Doğum Anabilim Dalı ve  Perinatoloji Bilim Dalında  öğretim üyesi ve Bilim Dalı Başkanı olarak  çalışmaktadır

 

Türk Perinatoloji, Türk Menapoz, Jınekloji ve Obstetrikte Ultrasonografi derneklerinin kurucu üyesidir. Çeşitli vakıf ve derneklerde aktif  üyelikleri bulunmaktadır.

 
Çeşitli Uluslar arası ve Ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda  araştırma ve  bilimsel makalesi ve bazı kitaplarda yazmış olduğu  bölümler bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı Editörü’dür

 
Çok sayıda Uluslar arası ve Ulusal kongrelere katılmıştır.
 
Evli olup, iki doktor babasıdır, İngilizce bilmektedir.